จิตวิทยาเกี่ยวกับGclubในเยาวชน

  หรือแปลเป็นไทยว่าตัดตอน ในตอนเด็กเซลล์สมองจะมีเยอะจนล้น ช่วง 9-15 ขวบสมองจะเริ่มทำลายประสาทกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป เพื่อจะให้สมองส่วนที่ใช้ประจำทำงานได้ดีขึ้น

 

   เรื่องที่ 1  จำนวนเซลล์สมองของเยาวชนอายุ 15 ขึ้นไปจะมีต่ำกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากขั้นตอนพรุนนิ่ง จึงมุ่งหวังให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้มาก ซึ่งเป็นสมองที่ใช้มองอนาคตระยะยาว มองสภาพการณ์ไกล วางแผนการการทำงาน การตกลงใจเลือก ประมาณผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความสำคัญในการคิดพินิจพิจารณา คิดค้นและจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยเป็นส่วนใหญ่มักจะมีความใจร้อน หุนหันพลันแล่น เมื่ออยู่ในสถานการณ์นี้บ่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะหลงเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub Casino การเล่นการเดิมพัน การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการทะเลาะ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ทำ

 

    แต่ถือว่าโรคติดการพนันไว้ในจำพวกความผิดปกติของการยับยั้งชั่งใจ ในส่วนนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบขโมย ชอบจุดไฟเผาสิ่งต่างๆ และติดการเสี่ยงโชค ในแวดวงจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด แต่เป็นความผิดธรรมดาในด้านการระงับใจ พูดง่ายๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นแย่ แต่ก็ไม่อาจจะหยุดเล่น Gclub ให้ไม่ทำไม่ได้ และรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วเป็นทุกข์แต่ก็ยังจะทำ และเป็นข้อคิดทางจิตวิทยาที่พิเศษไม่เหมือนการติดยาเสพติดทั่วๆ ไป เรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 4โรคนี้น้อย และยังไม่รู้ว่าการเยียวยาที่ดีควรเป็นอย่างไร อันนี้เป็นหัวข้อที่ 2 ด้านจิตวิทยา ที่การพนันมีลักษณะพิเศษ

 

   ใจความที่ 3 คือประเด็นทางพันธุกรรม แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1 ทางพันธุกรรม การติดการพนันก็เหมือนการติดสุรา การมีบุคลิกลักษณะต่อต้านสังคม 3 อย่างนี้เป็นเช่นเดียวกันตรงที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ในบางเวลาผู้ป่วยไม่ได้อยากติดสุรา ไม่ได้อยากมีนิสัยเกเร และไม่ได้อยากเล่นการเสี่ยงโชคแล้วติดแล้วเลิกไม่ได้ แต่มันเป็นพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ประเด็นที่ 2 เราเรียกว่าอภิพันธุกรรม การค้นคว้าด้านพันธุกรรมช่วงหลังๆ จะพบว่าการเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อม จะมีผลกระทบต่อดีเอ็นเอในคนได้ นั่นหมายถึงในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดจังหวะ ทุกอย่างสมควร มันอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอในตัวเราเองได้ และไม่ได้มีผลกระทบกับตัวเรา แต่จะมีผลกระทบต่อพันธุกรรมของเรา ซึ่งลูกหลานเราจะได้รับไป ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ บรรพบุรุษเราอาจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง บรรพบุรุษเราไม่เป็นอะไร แต่เรื่องจะไปปรากฏที่หลาน ซึ่งยังไม่พบเส้นทางที่จริงๆ ว่าอย่างการเสี่ยงโชค Gclub จะมีประเด็นทางอภิพันธุกรรมอย่างไรก็ยังไม่รู้ชัด ทั้งหมดนี้มีการค้นคว้าที่รองรับ ที่ต้องลงรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป